Cabana Noica, imagini din interior

Camera lui Constantin Noica, de la etajul vilei
„Toate morţile neaşteptate au ceva din
aparenţa unei scamatorii. Cel care până
adineaori organizase, prin prezenţa lui, o
lume, dispare pur şi simplu. Decorul nu
s-a schimbat. Totul a rămas pe loc: casa
lui, lucrurile lui în ea – hainele atârnate
în cuier, pipa golită pe jumătate, ochelarii
puşi alături, cartea pe care tocmai o citea,
o pagină cu câteva rânduri scrise în
grabă...“ (Gabriel Liiceanu, Declaraţie de
iubire, Humanitas, 2006, pp. 169–170).

Chiuveta din
cameră, cu scurgere direct
în găleată. Noica
cobora de două ori pe
zi ca s-o golească.